‼️مهندس بیمقدار در نشست تشکل های کارگری استان مطرح کرد: لزوم استفاده بیشتر کارخانه جات و فعالین اقتصادی استان از منابع صندوق توسعه ملی.

نشست تشکل های کارگری استان با حضور مهندس بیمقدار و وزیر محترم رفاه

✅ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مهندس بیمقدار، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی از کاهش سرمایه در بخش تولید و کارآفرینی استان گفت: متأسفانه نه تنها سرمایه جذب استانمان نمیشود بلکه سرمایه های استانمان یک به یک از استان خارج و جذب مقاصد دیگری میشوند، متأسفانه فعالین اقتصادی استان استفاده بسیار اندکی از صندوق توسعه ملی می برند، از زحمتکشان و فعالین بخش تولید و اقتصاد می خواهم قدم های جدی تری در راستای جذب سرمایه های صندوق توسعه ملی بردارند، این فرصت تکرار ناپذیری برای توسعه صنعت و تولید استان است که اگر از آن به شکل مؤثر بهره نبریم در آینده باید پاسخگو نسل های بعدی باشیم.

💠مهندس بیمقدار ریشه ی این کندی رشد سرمایه های استان را در عدم اعتماد کارآفرینان به قوانین مجلس دانسته و افزود: کارآفرینان بایستی به قوانین مصوب مجلس اعتماد کنند و از امتیازاتی که در قوانین نوشته میشود حداکثر استفاده ممکن را ببرند.

💠در ادامه مهندس بیمقدار ضمن انتقاد از برخی نیروهای میانه که خود را فرای قانون می دانند گفت: در این راستا از بانک ها و اداره جات هم می خواهم در ایجاد شغل و کار آفرینی به اصطلاح کاسه داغ تر از آش نباشند و کارآفرینان و فعالین اقتصادی را با موانع زیاد و حتی ما فوق حد تعیین شده در قانون دلسرد و سردرگم نکنند. کارشناسان و معاونین بانک ها در مورد کمک به فعالین اقتصادی برای جذب منابع صندوق توسعه ملی و سایز زمینه های مورد نیاز جهت تسهیل امور مراجعه کنندگان بایستی آموزش های کافی را ببینند.

💠مهندس بیمقدار با اشاره به رویداد تبریز 2018 سخنان خود را اینگونه پایان داد: این روزها بحث داغ رویداد تبریز 2018 و استفاده از آن در تمامی جوانب برای پیشرفت شهر و استانمان می باشد در راستای اشتغال و کار آفرینی هم باید بهره حداکثری را بتوانیم ببریم و از تمامی ارگان ها هم می خواهم تا سهم موثب تبریز از رویداد تبریز 2018 را به سرعت پرداخت نمایند.