‼️مهندس بیمقدار در نشست تشکل های کارگری استان مطرح کرد: لزوم استفاده بیشتر کارخانه جات و فعالین اقتصادی استان از منابع صندوق توسعه ملی.

نشست تشکل های کارگری استان با حضور مهندس بیمقدار و وزیر محترم رفاه

✅ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مهندس بیمقدار، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی از کاهش سرمایه در بخش تولید و کارآفرینی استان گفت: متأسفانه نه تنها سرمایه جذب استانمان نمیشود بلکه سرمایه های استانمان یک به یک از استان خارج و جذب مقاصد دیگری میشوند، متأسفانه فعالین اقتصادی استان استفاده بسیار اندکی از صندوق توسعه ملی می برند، از زحمتکشان و فعالین بخش تولید و اقتصاد می خواهم قدم های جدی تری در راستای جذب سرمایه های صندوق توسعه ملی بردارند، این فرصت تکرار ناپذیری برای توسعه صنعت و تولید استان است که اگر از آن به شکل مؤثر بهره نبریم در آینده باید پاسخگو نسل های بعدی باشیم.

💠مهندس بیمقدار ریشه ی این کندی رشد سرمایه های استان را در عدم اعتماد کارآفرینان به قوانین مجلس دانسته و افزود: کارآفرینان بایستی به قوانین مصوب مجلس اعتماد کنند و از امتیازاتی که در قوانین نوشته میشود حداکثر استفاده ممکن را ببرند.

💠در ادامه مهندس بیمقدار ضمن انتقاد از برخی نیروهای میانه که خود را فرای قانون می دانند گفت: در این راستا از بانک ها و اداره جات هم می خواهم در ایجاد شغل و کار آفرینی به اصطلاح کاسه داغ تر از آش نباشند و کارآفرینان و فعالین اقتصادی را با موانع زیاد و حتی ما فوق حد تعیین شده در قانون دلسرد و سردرگم نکنند. کارشناسان و معاونین بانک ها در مورد کمک به فعالین اقتصادی برای جذب منابع صندوق توسعه ملی و سایز زمینه های مورد نیاز جهت تسهیل امور مراجعه کنندگان بایستی آموزش های کافی را ببینند.

💠مهندس بیمقدار با اشاره به رویداد تبریز 2018 سخنان خود را اینگونه پایان داد: این روزها بحث داغ رویداد تبریز 2018 و استفاده از آن در تمامی جوانب برای پیشرفت شهر و استانمان می باشد در راستای اشتغال و کار آفرینی هم باید بهره حداکثری را بتوانیم ببریم و از تمامی ارگان ها هم می خواهم تا سهم موثب تبریز از رویداد تبریز 2018 را به سرعت پرداخت نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *