تماس با ما

آدرس : تبریز- ابتدای خیابان دارایی سوم – دفتر ارتباطات مردمی مهندس بیمقدار

تلفن : 041-33308529

فکس : 041-33308576

ایمیل : info@bimeghdar.ir